PRZYRODNICZE DIAMENTY KATOWIC

Katowice budzą oczywiste skojarzenia z górnictwem i przemysłem, których gwałtowny rozwój w istotny sposób wpłynął na środowisko przyrodnicze, przekształcając je w znacznym stopniu. Zwiedzając miasto usłyszymy więc raczej o zabytkach techniki, niż o cennych przyrodniczo miejscach objętych ochroną. Wbrew tym skojarzeniom zarówno w województwie śląskim, jak i w samych Katowicach, zachowało się wiele obszarów o szczególnej wartości przyrodniczej. W kampanii “Przyrodnicze diamenty Katowic” razem z Wami zaglądamy do tych niezwykłych miejsc i promujemy działania związane z ich ochroną. 

Na terenie Katowic występują 4 (nie licząc ochrony gatunkowej) z 10 form ochrony przyrody ujętych w Ustawie o ochronie przyrody, tj. 2 rezerwaty: Las Murckowski i rezerwat Ochojec, dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: Szopienice-Borki i Źródła Kłodnicy, 1 użytek ekologiczny: Płone Bagno oraz 55 pomników przyrody. Także w bliskiej odległości od Katowic, przy granicy sąsiadujących miast, znajdziemy ciekawe przyrodniczo miejsca, takie jak Uroczysko-Buczyna (Chorzów) czy Dolina Jamny (Mikołów). Dzięki objęciu ochroną miejsca te zachowały swój naturalny charakter, pomimo szybkiego tempa rozwoju infrastrukturalnego regionu, w którym się znajdują. Te zielone wyspy, zupełnie dzikie bądź mniej lub bardziej przekształcone przez człowieka, stanowią enklawy bioróżnorodności, dając szansę przetrwania wielu rzadkim gatunkom zwierząt, roślin i grzybów. Dlatego też są to miejsca szczególne, o dużych walorach rekreacyjnych i  edukacyjnych, zasługujące na naszą uwagę. 


W ramach kampanii będziecie mogli skorzystać z bezpłatnego przewodnika po dzikiej przyrodzie Katowic, a w drugiej połowie sierpnia odwiedzić objazdową wystawę.. Więcej informacji znajdziecie w mediach społecznościowych, dlatego koniecznie śledźcie naszą kampanię na Facebooku i Instagramie. 

Bookmark the permalink.

One Comment

  1. Pingback: Przewodnik po dzikiej przyrodzie miasta - Przyrodnicze diamenty Katowic - Stowarzyszenie Kurka Wodna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *