Przewodnik po dzikiej przyrodzie miasta – Przyrodnicze diamenty Katowic

W świecie zdominowanym przez dynamiczny rozwój przemysłu oraz rolnictwa monokulturowego, środowisko naturalne stanęło przed wieloma poważnymi zagrożeniami i wymaga szczególnej ochrony. Dlatego już od XIX wieku zaczęto uchwalać sprzyjające temu ustawy, których celem było zachowanie wybranych gatunków zwierząt, roślin i grzybów oraz szczególnie cennych obszarów, poprzez wyznaczanie pierwszych elementów przyrody będących pod prawną pieczą. Pierwszy chroniony obiekt, czyli Park Narodowy Yellowstone, powstał w 1872 roku. Od tamtej pory na całym świecie utworzono już 7 tysięcy parków narodowych. Systematycznie przybywa zresztą wszystkich obszarów chronionych. Ich istnienie jest niezwykle ważne, gdyż stanowią często ostatnie ostoje dzikich zwierząt i roślin, przyczyniając się do utrzymania bioróżnorodności. Egzekwowanie prawa oraz obejmowanie ochroną kolejnych obszarów to kluczowe narzędzia rządów oraz instytucji międzynarodowych do właściwego zarządzania zasobami Ziemi.

Katowice budzą oczywiste skojarzenia z górnictwem i przemysłem, których gwałtowny rozwój w istotny sposób wpłynął na środowisko przyrodnicze, przekształcając je w znacznym stopniu. Zwiedzając miasto usłyszymy więc raczej o zabytkach techniki, niż o cennych przyrodniczo miejscach objętych ochroną. Wbrew tym skojarzeniom zarówno województwo śląskie, jak i same Katowice, zachowały wiele miejsc o szczególnej wartości przyrodniczej. Te zielone wyspy, zupełnie dzikie bądź mniej lub bardziej przekształcone przez człowieka, stanowią enklawy bioróżnorodności, dając szansę przetrwania wielu rzadkim gatunkom zwierząt, roślin i grzybów.

Przewodnik do pobrania: KLIK

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *