Przewodnik po dzikiej przyrodzie miasta – Przyrodnicze diamenty Katowic

Previous Next W świecie zdominowanym przez dynamiczny rozwój przemysłu oraz rolnictwa monokulturowego, środowisko naturalne stanęło przed wieloma poważnymi zagrożeniami i wymaga szczególnej ochrony. Dlatego już od XIX wieku zaczęto uchwalać sprzyjające temu ustawy, których celem było zachowanie wybranych gatunków zwierząt, roślin i grzybów oraz szczególnie cennych obszarów, poprzez wyznaczanie pierwszych… Czytaj dalej