Nasza misja

W myśleniu i działaniu przyświeca nam idea zrównoważonego rozwoju, którą rozumiemy jako budowanie lepszej przyszłości w oparciu o harmonię człowieka z przyrodą. Najważniejsze cele Kurki Wodnej to ochrona środowiska naturalnego i dobrostanu zwierząt, a także organizowanie społeczności lokalnej wokół tych działań. Jednak zakres naszej działalności trzeba traktować szeroko, bo o ekologii myślimy wielowymiarowo, jako dziedzinie mającej zastosowanie we wszystkich sferach życia. Najważniejsze obszary naszych zainteresowań to:

Budzenie świadomości ekologicznej

Poruszamy ważne kwestie związane ze stanem środowiska i dobrostanem zwierząt. Zachęcamy do dyskusji, zaangażowania i aktywnego działania.

 

Edukacja ekologiczna

Prowadzimy działania edukacyjne, których celem jest poszerzanie wiedzy ogólnobiologicznej i przyrodniczej społeczeństwa. Działalność edukacyjną kierujemy do wszystkich: dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Eko lifestyle

Promujemy styl życia oparty na idei zrównoważonego rozwoju. Podpowiadamy, jak wprowadzać ekologiczne idee w codzienne życie. Dzielimy się pomysłami i wspieramy ciekawe inicjatywy. Pojęcia takie jak slow life, zero waste, ekoprinting czy upcykling są nam bardzo bliskie.

 

Środowisko naturalne

Monitorujemy stan środowiska naturalnego, jego zagrożenia, a także skutki prowadzonych działań. Reagujemy, występując do odpowiednich władz, angażując się w konkretne działania i projekty. Bazujemy na wiedzy i doświadczeniu specjalistów z zakresu nauk przyrodniczych – członków naszego stowarzyszenia i osób z nami współpracujących.

 

Zwierzęta

Mówiąc o środowisku, pamiętamy o zwierzętach – domowych, dzikich i hodowlanych. Ten temat jest nam szczególnie bliski, gdyż zwierzęta zajmują honorowe miejsce w naszych domach i sercach. Popieramy wszelkie działania na rzecz ograniczenia cierpienia oraz poprawy warunków życia naszych braci mniejszych: prowadzimy akcje edukacyjne, promujemy kuchnię roślinną, wspieramy schroniska, angażujemy się w konkretne akcje pomocowe.

 

Kurka Wodna postępuje zgodnie z założeniami idei „myśl globalnie, działaj lokalnie”, dlatego swoje działania kierujemy przede wszystkim do społeczności lokalnej, tzn. mieszkańców Górnego Śląska. Jednocześnie chętnie wspieramy podobne ekoinicjatywy w innych regionach, jesteśmy otwarci na współpracę z ludźmi z całego świata.

Comments are closed.